Бодлива тел

“ЙОТА” ООД

Бодлива тел

Бодлива тел Бодлива тел Бодлива тел

Бодлива тел Бодлива тел Бодлива тел

СПЕЦИФИКАЦИИ   ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Продуктови стандарти TS 1113 EN 10223-1
Суровини стандарти TS 2348 EN 10016 (SAE 1006, SAE 1008)
Материал Високо или ниско съдържание на въглерод проводници Поцинковани или PVC покритие
Якост N/mm2 min. 350
Тип Усукана
Брой на телта/линейни 2
диаметър mm 1,50 – 2,50
Бодлива тел в брой 2
Диаметър на бодливата тел mm 1,35 – 2,50
Разстояние между бодливата тел cm 75, 100 (± 7 mm)
Цвят
Дължина на рулото m 100, 125, 200, 250
Опаковка На рула 150-250 метра
Потребителска зона Ферми, военни бази, летища, спортни комплекси, фабрики, ниви, граници

 

 “ЙОТА” ООД