Горени телове

“ЙОТА” ООД

Горени телове

Размери от 1.0 mm to 4.0 mm

Приложение на черните /горени/ телове, преминали през термична обработка:

– в строителството, като арматурни телове (ф 0,8мм – ф 1,8мм) и кофражни телове (ф 1,8мм – ф 6,0 мм);
– в селското стопанство, за балиране на сено;
– в промишлеността, за изработка на различни видове мрежи и други.

Приложение на черните /твърди/ телове, обработени по метода на студеното валцуване:

– в строителството;
– селското стопанство;
– промишлеността и други.

Горени  телове Горени  телове Горени  телове

Горени  телове Горени  телове Горени  телове

“ЙОТА” ООД