Галерия Производствена база


 

„ЙОТА“ ООД разполага с над 9000м² производствена и складовата база и с повече от 5000м² закрити помещения.